Hoe ziet een les er uit?

Hoe ziet een yoga-les er uit?

In iedere yoga les is er aandacht voor inkeer, bewustwording, stilte, asana’s (houdingen) en ademoefeningen. Het aanbod van staande, zittend en liggende oefeningen is heel gevarieerd zodat alle bewegingsmogelijkheden van de wervelkolom benut worden. Het oefenen gebeurt in stilte met een naar binnen gerichte aandacht en de bewegingen worden uitgevoerd op het ritme van de adem.

Aan het begin van de les wordt kort informatie gegeven over het thema van die les of over de achtergrond van een oefening. Meestal worden 2 a 3 lessen in hetzelfde thema gegeven waardoor het thema en de oefeningen die daarbij passend zijn zich verdiepen.

De les wordt afgesloten met een lange liggende ontspanningsoefening waarin dat wat in de les is aangeraakt dieper kan doorwerken.

De laatste 10 minuten van de les drinken we thee en is er gelegenheid om meer uitleg over een oefening te krijgen, vragen te stellen, feed back te geven of te ontvangen.

 

Lees meer: Tijden, locaties en lesgeld >


yogakaars

Bewaren

Bewaren

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.